تبلیغات
تاریخ هنر ایران - زندگینامه لئوناردو داوینچی
سه شنبه 11 اسفند 1388

زندگینامه لئوناردو داوینچی

   نوشته شده توسط: م اکبری    

جذابترین فرد دورة رنسانس در 15 آوریل 1452 نزدیک قریة وینچی، تقریباً درصد کیلومتری فلورانس، متولد شد.

جذابترین فرد دورة رنسانس در 15 آوریل 1452 نزدیک قریة وینچی، تقریباً درصد کیلومتری فلورانس، متولد شد.
به مدرسه‏ای در نزدیکی منزل وارد شد. با عشقی فراوان به ریاضی، موسیقی، و رسم پرداخت، و با آوازخواندن و عود نواختن پدر خویش را شاد می‏ساخت. برای خوب نقاشی کردن همة‌ اشیای طبیعت را با کنجکاوی، صبر، و دقت بررسی می‏کرد. علم و هنر، که در مغز او به نحوی شگرفت با هم آمیخته شده بودند، فقط یک اساس داشت، و آن مشاهدة دقیق بود. هنگامی که پانزده ساله شد، پدرش او را به هنرگاه وروکیو در فلورانس برد و آن هنرمند چیره‏دست را به پذیرفتن او به شاگردی خویش ترغیب کرد. تقریباً تمام مردم تحصیلکرده از داستان وازاری دربارة نقاشی فرشته‏ای توسط لئوناردو در سمت چپ تصویر غسل تعمید مسیح کار وروکیو آگاهند و می‏دانند که آن استاد چگونه شیفتة زیبایی آن فرشته شد، و این شیفتگی چه‏سان باعث شد که وروکیو نقاشی را کنار گذارد و پیکرتراشی پیشه کند. شاید داستان این تغییر حرفه پس از مرگ وروکیو جعل شده باشد. وروکیو چندین تصویر بعد از غسل تعمید مسیح ساخت. شاید در روزهای کارآموزی خود بود که لئوناردو تصویر عید بشارت (موزة لوور) را با فرشتة‌ نازیبا و باکرة مضطرب آن نقاشی کرد. مشکل به نظر می‏رسد که او ظرافت را از وروکیو آموخته باشد.
در همین اوان، سر پیرو ثروتمندتر شد: چند ملک خرید، خانوادة خود را به فلورانس برد (1469) و متوالیاً چهار زن گرفت. زن دوم فقط ده سال از لئوناردو بزرگتر بود. وقتی که سومین زن پیرو کودکی برای او آورد، لئوناردو با ترک خانه و رفتن نزد وروکیو از تراکم جمعیت منزل کاست. در آن سال (1472) به عضویت گروه قدیس لوقا درآمد. مرکز این گروه یا اتحادیه، که عمدتاً از داروفروشان،‌ پزشکان، و هنرمندان تشکیل شده بود، در بیمارستان سانتا ماریانوئووا بود. احتمالا لئوناردو در آنجا فرصتی برای تحصیل تشریح داخلی و خارجی به دست آورد. شاید در آن سال او- یا شخص دیگری- تصویر تشریحی لاغر قدیس هیرونوموس را، که اکنون در تالار واتیکان است و به او نسبت داده می‏شود،‌ رسم کرده باشد. نیز شاید او بوده است که نزدیک سال 1474 تصویر زیبا و جاندار اما نارسای عید بشارت را، که اکنون در اوفیتسی است، ساخته است.
در 1478 شورای شهر از او خواست نمازخانة سان برناردو در کاخ وکیو را نقاشی کند. ولی بنا به علتی، این مأموریت را انجام نداد؛ گیرلاندایو اجرای کار را به عهده گرفت؛ فیلیپینو لیپی آن را به اتمام رساند. مع‏هذا هیئت مدیره بزودی به او و بوتیچلی مأموریت دیگری داد. این مأموریت عبارت بود از ساختن تصویر دو مردی که به سبب توطئه علیه لورنتسو و جولیانو مدیچی به دارآویخته شده بودند. شاید لئوناردو، باعلاقة نیمه معتلی که به عیوب جسمانی و رنج انسانی داشت، تا حدی مجذوب این مأموریت شنیع شده بود.
اما او در حقیقت به همه چیز علاقه‏مند بود. تمام حرکات و سکنات بدن و حالات چهرة انسان، همة جنبشهای حیوانات و نباتات از تموج ساقه‏های گندم در مزرعه تا پرواز پرندگان، پستی و بلندیهای کوهسار،‌ امواج و جریانهای آب و باد، انقلابات هوا و حالات مختلف آسمان- همة اینها برای او بس شگفت‏انگیز بودند. تکرار هیچ حالتی سحر و رمز آن را برای وی کسالت‏آور نمی‏کرد،‌ او هزاران صفحة کاغذ را از شرح مشاهدات خود از صور مختلف پرکرده و تابلوهای بیشمار با هزاران شکل متنوع رسم کرده بود. وقتی رهبانان سان سکوپتو از او خواستند تا تصویری برای نمازخانة آنان بسازد (1481)،‌ او موضوع ستایش مجوسان را انتخاب کرد و چندان خاطر خود را به جزئیات طرح آن مشغول داشت که تصویر را هرگز به پایان نرساند.
مع‏هذا این پرده یکی از بزرگترین آثار اوست. طرحی که او برای تصویر ریخت کاملا با اصول هندسی ژرفانمایی تطبیق می‏کرد؛ سطح تصویر را به مربعاتی تقسیم کرد که مرتباً و با نسبت دقیق کوچک می‏شدند- معلومات ریاضی لئوناردو همواره با هنر نقاشی او به رقابت برمی‏خاست و گاه نیز با آن همکاری می‏کرد.
اما هنر لئوناردو چندان نیرومند بود که در کشمکش با علم همواره پیروز می‏شد؛ در این مورد نیز غلبه با هنر بود:‌ مریم عذرا در این تصویر حالت و وجناتی داشت که در تمام آثار لئوناردو از آغاز تا پایان دیده می‏شد؛ مجوسان باوقوف زایدالوصف یک جوان هنرمند، به خلق وخوی پیروان رسم شده‏اند؛ و «فیلسوف» سمت چپ تصویر قیافة اندیشمند نیمه‏شکاکی دارد، بدان‏سان که گویی نقاش،‌ به محض برگرفتن قلم، داستان مسیحیت را با یک روح شکاک ودر عین حال پر از ایمان، از آغاز تا پایان، از نظر گذرانده است. در اطراف این اشخاص تقریباً پنجاه نفر جمع شده‏اند، گویی هرگونه زن و مردی به سوی مهدکودک شتافته‏اند تا با ولع بسیار معنی حیات و نور عالم1 را دریابند و راز زندگی را در مجموعة بزرگی از ولادتها کشف کنند.
اشاره به این گفتة حضرت عیسی: «.‌.. من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد.» «انجیل یوحنا»، باب هشتم این شاهکار ناتمام، که باگذشت ایام تقریباً محو شده، در اوفیتسی فلورانس نصب شده است؛‌ اما فیلیپینو لیپی بود که نقاشی مورد قبول برادران سکوپتو را اجرا کرد. عادت لئوناردو، جز در چند مورد استثنایی،‌ این بود که بسیار بلنداندیشی کند؛ خود را در آزمایش جزئیات مستغرق سازد؛ و در ورای موضوع، دورنماهای بیشماری از اشکال انسانی، حیوانی، و نباتی، صور معماری، صخره‏ها و کوهها، و نهرها و ابرها و درختان را به حیطة تصور درآورد؛ بیشتر مجذوب فلسفة تصویر شود تا کمال فنی آن؛ و بالاتر از همه آنکه کار کوچکتر رنگ‏آمیزی تصاویری را که بدین گونه برای عیان ساختن فحوا پدید آمده‏اند، به دیگران واگذارد؛ و آنگاه، پس از رنج فکری و جسمی بسیار، از نارسایی دست و اسباب‏کار در تعبیر رؤیای کمال دستخوش نومیدی شود: به جز چند مورد استثنایی، خوی و سرنوشت لئوناردو از ابتدا تا انتها بدین گونه بود.

مونالیزا

تابلوی نقاشی مونالیزا که به لبخند ژوکوند نیز شهرت دارد، شاهکار لئوناردو داوینچی هنرمند مشهور ایتالیایی است.
این اثر استثنایی در طول تاریخ چندین بار ربوده شده، و با اینکه ۵۰۰ سال از زمان خلقش می‌گذرد اما آسیب چندانی ندیده‌است.
تابلوی مشهور لبخند ژوکوند به دلیل لبخند بسیار مرموز مونالیزا و همچنین سبک نوین نقاشی لئوناردو داوینچی در آن زمان، به شهرت جهانی رسید.
گفته شده‌است که داوینچی سفارش نقاشی این اثر را بین سالهای ۱۵۰۳ تا ۱۵۰۶ دریافت کرد،[نیازمند منبع] اما آن را به موقع تحویل نداد و چند بار آن را عوض کرد.
هم اینک اصل تابلو در موزه لوور در فرانسه نگهداری می‌شود.

ریشه تاریخی

از تاریخ این چنین بر می آید که فردی بنام فرانسیسکو بارتولومئو* ۱ از اشراف شهر فلورانس از داوینچی خواسته است که پرتره همسر سوم خود یعنی لیزا آنتونیو ماریا* ۲ را برای او نقاشی کند.[نیازمند منبع] داوینچی نزدیک به چهار سال روی این اثر هنر کار کرد و پس از اتمام نقاشی در سال ۱۵۰۷ این تابلوی زیبا را به فرانسیسکو نفروخت، فلورانس را ترک کرد و آنرا نزد خود نگاه داشت.
برخی معتقد هستند از آنجایی که لئوناردو تابلو را تمام نکرده بود آنرا به فرانسیسکو نفروخت و بسیاری دیگر معتقد هستند که لئوناردو عاشق این تابلو بود.
داوینچی در سال ۱۵۱۶ هنگامی که تابلو مونالیزا را در چمدان‌های خود داشت وارد فرانسه می‌شود و آن‌را به پادشاه وقت فرانسه فرانسیس اول* ۳ می فروشد. پس از آن به مرور زمان این اثر زیبا در شهرهای مختلف فرانسه نقل مکان می‌کند تا اینکه پس از انقلاب فرانسه، مونالیزا موزه لوور را به‌عنوان خانه خود انتخاب می‌کند.
ناپلئون آن‌را از موزه برمی دارد و به اطاق خواب خصوصی خود می‌برد[نیازمند منبع] ولی پس از تبعید ناپلئون این اثر دوباره به لوور بازگردادنده می‌شود.

جای خالی مونالیزا بر روی دیوار، لوور

در ۲۱ اوت سال ۱۹۱۱ تابلو مونالیزا توسط یک دزد ایتالیایی دزیده می شود و به ایتالیا آورده می شود. پس از گذشت دو سال این تابلو در زادگاه خود یعنی فلورانس دیده می‌شود و پس از انجام برخی فعالیت‌های اداری و قانونی تابلو دوباره به لوور بازگردانده می‌شود.
در سال ۱۹۵۶ شخصی اقدام به پاشیدن اسید به قسمت پایینی تابلو نمود که مرمت آن سال‌ها به طول انجامید. در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی شهرهای نیویورک، توکیو و مسکو میزبان این تابلو بودند.۴

بانوی صخره‌ها

بانوی صخره‌ها (به انگلیسی: Virgin of the Rocks) نامی است که بر روی دو اثر با ساختار و ترکیبی تقریباً مشابه نهاده شده‌است و هر دو به احتمال نزدیک به یقین از آثار نقاش، پیکرتراش، معمار، شاعر و نویسنده ایتالیایی لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲ - ۱۵۱۹ میلادی) است.
این اثر، ملاقات عیسی مسیح در کودکی را با یوحنا تعمید دهنده در جریان گریز به مصر به تصویر کشیده‌است. در این اثر، مریم مقدس در حالی که در مرکز تصویر قرار گرفته‌است یوحنا را به سمت عیسی مسیح راهنمایی می‌کند، عیسی تقریباً در مرکز تصویر روی زمین نشسته‌است و با اشاره دست به یوحنا برکت می‌دهد و عزرائیل در هیبت یک دختر، در گوشه‌ای شاهد این ماجراست.
بانوی صخره‌ها در دو نسخه با اختلاف زمانی تقریباً ۲۰ سال از یکدیگر کشیده شده‌اند. نسخه قدیمی در موزه لوور پاریس و دیگری در نگارخانه ملی لندن نگهداری می‌شود.

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو شام آخر

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو شام آخر دچار مشکل بزرگی شد:
می بایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد.کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل های آرمانی اش را پیدا کند.
روزی دریک مراسم, تصویر کامل مسیح را در چهرة یکی از جوانان یافت.
جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت. سه سال گذشت.
تابلو شام آخر تقریباً تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز بری یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود…کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند.
نقاش پس از روزها جست و جو , جوان شکسته و ژنده پوش مستی را در جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند , چون دیگر فرصتی بری طرح برداشتن از او نداشت.
گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند، دستیاران سرپا نگه اش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد.
وقتی کارش تمام شد گدا، که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید، و با آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت: من این تابلو را قبلاً دیده ام!
داوینچی شگفت زده پرسید: کی؟!
گدا گفت: سه سال قبل، پیش از آنکه همه چیزم را از دست بدهم. موقعی که در یک گروه همسرایی آواز می خواندم , زندگی پراز رویایی داشتم، هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهرة عیسی بشوم!
می توان گفت: نیکی و بدی یک چهره دارند ؛ همه چیز به این بسته است که هر کدام کی سر راه انسان قرار بگیرند.

Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Very good posts. With thanks.
generic cialis at the pharmacy acquisto online cialis cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generico in farmacia wow cialis 20 look here cialis cheap canada buy name brand cialis on line
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of postings.

ou trouver cialis sur le net estudios de cialis genricos cialis without a doctor's prescription cialis daily dose generic buy name brand cialis on line cialis 20 mg effectiveness brand cialis nl where cheapest cialis cialis pas cher paris enter site 20 mg cialis cost
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Amazing lots of valuable knowledge!
cialis in sconto tesco price cialis compare prices cialis uk weblink price cialis cialis 5mg prix order a sample of cialis prescription doctor cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts cialis taglich
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Thanks a lot, Excellent information.
only now cialis 20 mg tadalafil 5mg prix cialis once a da estudios de cialis genricos safe site to buy cialis online only best offers 100mg cialis walgreens price for cialis cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico we like it safe cheap cialis
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Regards. I enjoy it.
generic cialis at walmart cialis 05 free generic cialis calis wow look it cialis mexico cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis navarr cialis flussig cialis cuantos mg hay get cheap cialis
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 06:46 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
purchase once a day cialis cialis 20mg preis cf cialis coupons get cheap cialis tadalafil tablets generic cialis soft gels cialis baratos compran uk cialis generique 5 mg buying cialis on internet cialis prezzo in linea basso
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Information nicely taken..
walgreens price for cialis how to purchase cialis on line comprar cialis navarr deutschland cialis online cialis coupon cialis official site cialis price thailand cialis free trial generic for cialis buy cialis online nz
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:17 ب.ظ

You actually said that very well.
how to purchase cialis on line achat cialis en europe generic cialis tadalafil enter site natural cialis acquistare cialis internet acquistare cialis internet when will generic cialis be available the best site cialis tablets pastillas cialis y alcoho canadian drugs generic cialis
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:59 ق.ظ

You actually explained that well.
can i take cialis and ecstasy generic cialis soft gels buying cialis on internet cialis from canada cialis e hiv does cialis cause gout generic cialis tadalafil achat cialis en itali cialis per paypa interactions for cialis
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
buy cheap cialis in uk cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day trial coupon cialis generico en mexico cialis cost cialis 5mg billiger cialis daily dose generic import cialis cialis online cialis 5mg prix
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Info well taken!.
cialis from canada generic cialis tadalafil cialis taglich pastillas cialis y alcoho cialis bula cialis prices in england cialis 200 dollar savings card cialis generic venta de cialis canada cialis kaufen wo
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Thank you, Loads of knowledge.

how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg effectiveness cialis sale online opinioni cialis generico cialis generique 5 mg buying brand cialis online we recommend cialis info cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:34 ق.ظ

Thank you! Ample write ups!

cialis coupons cialis qualitat cialis qualitat we like it cialis price price cialis best cialis herbs import cialis cialis daily cialis generika cialis prezzo al pubblico
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:17 ب.ظ

You mentioned that very well.
cialis price in bangalore sublingual cialis online cilas cialis coupons printable link for you cialis price cialis 20mg only here cialis pills cialis kaufen wo cialis generico lilly generic cialis 20mg uk
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of tips!

cialis cipla best buy buy cialis online nz generic cialis pill online we recommend cheapest cialis cialis 5mg tesco price cialis tarif cialis france purchase once a day cialis comprar cialis 10 espa241a venta cialis en espaa
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thanks a lot.
if a woman takes a mans cialis cialis therapie generic cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy achat cialis en itali usa cialis online cialis online deutschland we use it cialis online store cialis ahumada viagra vs cialis
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:58 ق.ظ

This is nicely expressed! !
dose size of cialis cialis generico en mexico cialis 10 doctissimo buy cialis online legal cialis tablets australia cialis 20 mg cut in half cialis for sale south africa female cialis no prescription we choice cialis uk cialis cuantos mg hay
Cialis prices
چهارشنبه 11 مهر 1397 02:33 ق.ظ

Wow many of awesome information.
cialis venta a domicilio cialis bula cialis en 24 hora cialis generique 5 mg price cialis best buying brand cialis online safe site to buy cialis online prix de cialis what is cialis cialis kaufen bankberweisung
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 01:54 ق.ظ

You said this really well.
cialis 100mg suppliers how much does a cialis cost acquistare cialis internet does cialis cause gout cialis for sale cialis 5 mg scheda tecnica only now cialis 20 mg female cialis no prescription viagra vs cialis vs levitra brand cialis nl
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 05:07 ق.ظ

Excellent write ups. Kudos!
canadian drugstore canadian pharmacy world canadian government approved pharmacies canadian medications by mail candida viagra canadian pharmacycanadian pharmacy global pharmacy canada pharmacy canada best canadian drugstore canada medications buy
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:50 ق.ظ

Thank you. An abundance of advice.

pastillas cialis y alcoho prix de cialis cialis 5 mg buy cialis australia org only now cialis for sale in us cialis soft tabs for sale how to purchase cialis on line we recommend cialis best buy cost of cialis per pill cialis prices
canada pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:20 ق.ظ

Fantastic advice. Cheers.
canada medications cheap drugs for sale deep web canadian online pharmacies reviews discount canadian pharmacies online canadian pharmacies canadian medications 247 candida viagra canada online pharmacies surrey online pharmacies india northwest pharmacies in canada
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:39 ب.ظ

Appreciate it! Lots of posts.

kamagra buy generic viagra without prescription viagra generic levitra online pharmacy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra online generic buy viagra soft online where to buy viagra safely online how to buy generic viagra online buy viagra low cost buy viagra online generic
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:20 ق.ظ

You actually explained this perfectly!
cialis rezeptfrei cialis name brand cheap acheter cialis kamagra cialis 30 day sample cialis online holland generic cialis at walmart acheter cialis meilleur pri 200 cialis coupon cialis tablets australia cialis canadian drugs
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:41 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
generic cialis with dapoxetine how do cialis pills work cialis for daily use cialis pas cher paris cialis billig we recommend cheapest cialis buy online cialis 5mg cialis for sale in europa prezzo cialis a buon mercato cialis kaufen wo
http://viabiovit.com/viagra-no-prescription-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:03 ق.ظ

Thank you, I like this.
buy viagra online with paypal buy viagra nz online pharmacy for viagra viagra buy usa buy online pharmacy buy generic viagra with paypal price of viagra tablets how to buy cheap viagra sildenafil and viagra where to buy cheap viagra
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:45 ق.ظ

You made your point.
cialis 20 mg cut in half generic for cialis tadalafil 20mg we choice free trial of cialis price cialis wal mart pharmacy order cialis from india cialis in sconto generic cialis tadalafil generic cialis 20mg uk acheter cialis kamagra
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 08:41 ق.ظ
I read this article completely on the topic of the difference of most up-to-date and
preceding technologies, it's awesome article.
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:39 ق.ظ

Lovely content, Kudos.
buy viagra online usa buying viagra on line viagra cheap online buy pfizer viagra buy viagra low cost how to get viagra prescription online how to buy viagra safely online buy generic sildenafil online where to buy viagra online buy viagra 100mg
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:30 ب.ظ

Great info. Thank you!
venta de cialis canada viagra vs cialis vs levitra cialis canadian drugs no prescription cialis cheap buying cialis in colombia wow cialis 20 cialis coupons cialis dose 30mg generic cialis pro get cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30