تبلیغات
تاریخ هنر ایران - ایران هخامنشیان
سه شنبه 15 دی 1388

ایران هخامنشیان

   نوشته شده توسط: م اکبری    

 

به گفته هرودوت داریوش در سال 514 پیش از میلاد به اروپا لشگر کشید و و شبه جزیره بالکان را جزوی از ایران کرد . هدف وی از این کار گزارشی بود که به دربار ایران فرستاده بودند مبنی بر اینکه قبایل اسکیت ها مراسمی کشنده دارند و مردمانی وحشی و خونریز هستند . به گفته هرودوت مورخ یونانی این مردمان در مراسمی مردمان خود را به هوا پرتاب می کردند و از دگر روی در زمین نیزهایی فرو میکردند تا آنان پس از افتادن به زمین بروی نیزه ها بیافتند و کشته شودند . این یکی از مراسم سالانه این کشورها و قبایل برای قربانی کردن در نزد خدایانشان بود . داریوش خود را راهبر صلح و خرد جهان میدانست و از گذشته فرهنگی بسیار کهن ایرانی برخوردار بود و به همین دلیل برای نابودی آنان اقدام کرد و لشگری بزرگ راهی آنجا نمود .


داریوش بزرگ ایران را به ایالتهای بسیاری تقسیم کرد و در راس همه ایالتهای دولت مقتدر شاهنشاهی ایران را قرار داد . برای هر ایالت شهربان مقرر فرمود . برای هر شهربان دبیری گذاشت . در پایان در کل امپراتوری اشخاصی را گمارد تا وظع کشور را بررسی کنند و خطاها و کارهای غیر قانونی شهربانان را گزارش دهند . این افراد گوشهای شاه نامیده میشدند . به گفته پرفسور گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام این کار وی مورد ستایش همگان شده بود . زیرا دولت مردمان از ترس این افراد که با لباسهای شخصی در جامعه بودند از هر اقدام غیر قانونی سرباز میزدند .


پاداش به نیکو کاران و وطن پرستان و کیفر دادن به خائنین از دیگر اقدامات داریوش بزرگ بود . زوپیر سردار برجسته ایرانی یک نمونه از این مصداق ها بود. زوپیر پسر مگابیز یود . هرودوت مینویسد به داریوش خبر رسید که بابل شهر متمدن جهان آن روز که جزوی از ایران کورش بود سر به شورش نهاده است و مردان بابلی زنان خودشان را در منطقه ای گرد آورده اند و همگی را خفه کرده اند . چون این خبر به داریوش بزرگ رسید وی لشگری بزرگ روانه بابل کرد . ولی شهر بابل دیوارهای بسیار بلندی داشت و نتوانستند وارد شوند . ماهها ارتش ایران در کنار دیوارها منتظر ماند ولی نتوانست وارد بابل شود . تا اینکه زوپیر نقشه ای کشید و گوشها و بینی خود را برید و خود را با ضربات شلاق آغشته به خون کرد و به پیش داریوش شاه رفت . شاهنشاه از دیدن این منظره سردار خود تاسف خورد و گفت چه کسی تو را چنین کرد ؟ وی پاسخ داد من این کار را برای گشودن درب بروی سپاه ایران زمین کرده ام و هم اکنون به سوی بابل می روم و خود را فراری خطاب میکنم که داریوش من را چنین کرده است . داریوش شاه پاسخ داد به خدای که من راضی به این نبودم که تو با خود چنین کنی و حاضر بودم از بابل صرفه نظر کنم . نقشه زوپیر عملی شد و بابلی ها وی را به درون شهر راه دادن و به وی لشگری برای مبارزه با داریوش دادند که در 2 نوبت وی 2000 نفر از ارتش ایران را کشت تا شک ها به یقین تبدیل شود . زوپیر در سومین نبرد با ایرانیان دروازه شهر را گشود و بابل توسط سپاه وطن پرست و از خود گذشته داریوش فتح شد . داریوش در فرمانی تاریخی زوپیر را بالاترین وطن پرست ( بعد از کورش بزرگ ) نامید و خاندان وی را برای همیشه مورد حمایت دولت قرار داد و هر ساله هزاران سکه به خاندان وی عطا نمود .


با تمامی این اقدامات شگفت انگیز و قدرت جهانی داریوش بزرگ او هیچگاه خود را در کتیبه هایش , خدا یا فرزند خدا نخواند و در سنگ نبشته هایش همیشه این قدرت جهانی ایران را مدیون خداوند ( اهورامزدا ) دانسته است . در حالی که شاهان سامی آنروزگار یا فرعونهای مصر و شاهان بابل با جلوس بر تخت بدون وقفه ای خود را فرزند خدایان میخواندند . نمونه بارز این مهم اسکندر گجستک است که به گفته مورخین یونانی پس از تصرف ایران وی خود را خدا نامید و فرزند پدر بودنش را رد کرد و گفت که خدایان با مادر من همبستر شدند و من زائیده شدم و همگی باید مرا ستایش و پرستش کنید .


یکی دیگر از لشگر کشی های وطن پرستانه داریوش عظیمت به سرزمین سکاها بود . سکاها به گفته هردوت پدر تاریخ جهان یکی از خونخوارین اقوام بشریت بودند . آنان در جنگها خون دشمن را جمع آوری میکردند و میخوردند و در نمونه های دیگر سر افراد شکست خورده را از بدن جدا میکردند و داخل جمجعه را خالی میکردند و به عنوان تقدس نگهداری میکردند . زن در بین این اقوام مشترک بود . سکاها از پیش از به قدرت رسیدن کورش بزرگ همه ساله به ایران تجاوز میکردند و سرمایه های ایران را به یغما می بردند . ولی کورش توانست تا مقدار زیادی دست آنان را از ایران کوتاه کند . داریوش در ادامه سرکوب وحشیگری های آنان و انتقام از سکاها لشگری به گفته هردوت 700 هزار نفری با 400 کشتی جنگی راهی اروپا مرکز سکاها کرد . داریوش پلی عظیم بین قاره آسیا و اروپا بنا کرد و در کنار آن پل کتیبه ای نوشت به این مضمون: " داریوش , شاه ایرانیان و آسیایی ها این پل را بروی رود تایی بنا کرد . رودی بسیار زیبا و بزرگ . " ولی با این لشگر بزرگ بدلیل موقعیت سوق الجیشی سرزمین سکاها ارتش داریوش نتوانست مستیقم با آنان روبرو شود و در نهایت به کشورش بازگشت .


کتیبه ایران دوستانه داریوش بزرگ در پارسه :

خداوند این کشور ( ایران بزرگ ) را از گزند دشمن – دروغ و خشکسالی به دور نگهدارد .


کتیبه آموزنده داریوش بزرگ در نقش رستم :

داریوش بزرگ : خدای بزرگ است اهورامزدا. که این جهان را بیافرید . که خرد و نیروی کوشش را بر من ارزانی داست به خواست و نیروی اهورامزدا شاهم و فرمانهای او را اجرا میکنم این چنین :

دوستدار و پیرو راستی هستم و بدی را دشمنم . خواهان داد و عدل هستم . نه می خواهم که از سوی توانایی به ناتوانی ستم شود و نه میخواهم که ناتوانی به توانایی بد کند . آنچه موافق راستی است میل من است و آنچه خلاف راستی است به شدت با آن مخالفم . خویم را در حد اعتدال نگه میدارم و چون خشم بر مرا فرا گیرد با اراده بر آن چیره میشوم تا مبادا ناروایی روی دهد . هوس اسیر دام من است و بر آن سخت حکومت میکنم . آنرا که نیکی کند مطابق نیکی اش پاداش میدهم . آنکه بد کند به کیفرش میرسانم . به هیچ وجه مایل نیستم که زیان و بد کرده شود و چون کسی مرتکب بدی شد به هیچ وجه مایل نیستم که بی کیفر بماند . هرگاه مردی بر علیه کسی ادعا کند تا مورد دادرسی واقع نشود بر او حکمی روا نمی کنم . از آنانی خوشوقت و خشنود هستم که با تمام نیرو و قدرتشان در راه نیکی بکوشند این چنین است رفتار و کردار من و این است آنچه که من می کنم . در میدان نبرد رزم آرایی چیره هستم . در پیکارگاه دستانم میجنگند . چشم و هوشم نیز بکار است . آنانی که فرمانبرند می بینم و آنانی که خلافی کنند کارشان بر من پوشیده نیست . در میدان پیکار به چالاکی میجنگم . از نیروی دستان و پاهایم به خوبی بهره مند هستم . سوار کاری زبده و چالاکم کمانکشی ورزیده هستم . چه به هنگام نبرد پیاده و چه سواره . نیزه گزاری چرب دست هستم . این و هنرهای دیگر را اهورا مزدا بر من بخشود . اهورامزدا یاری ام کرد و نیروهایم را به نیکی هدایت کرد . ای مرد که این را میخوانی . نیک آگاه باش که داریوش چگونه شاهی است . چه هنراها و نیروهایی دارد . این برای تو ناراست نباشد . آنچه را که گفتم عمل کن. در این کشور ها ، مردی که وفادار بود ، نیک پاداش دادم و آن که دشمن بود نیک کیفر دادم ، به خواست اهورامزدا این کشور ها قانون مرا اجرا کردند . آنچه به آنان گفتم آنگونه کردند .

تو که بعد از من شاه خواهی بود از دروغ سخت بپرهیز . مردی که خواهد دروغزن بود نیک کیفر ده. اگر چنین می اندیشی باید کشورم در امان باشد . آنهایی که پیشتر شاه بودند در آن مدت ، آنچه را که من در یک سال و اندی به خواست اهورامزدا کردم نکردند . از آن رو اهورامزدا مرا یاری کرد، چون بدکردار نبودم ، دروغزن نبودم ، خطاکار نبودم ، نه من ، نه دودمانم . بر پایه راستی رفتار کردم : نه به ناتوان و نه به توانا بد کردم ، مردی که با خاندانم همکاری کرد او را نیک پاداش دادم و آنکه زیانکاری کرد ، او را نیک کیفر دادم . تو که سپس شاه خواهی بود ، مردی که دروغزن یا خطاکار است او را دوست مباش و او را نیک کیفر ده . تو که سپس این نوشته ها را که من نوشتم ، یا این نگاره ها را ببینی ، آنها را ویران مکن ، تا جایی که ممکن است آنها را بپای ، تا زمانی که تندرست باشی . هر آنکه اهورامزدا را بپرستد ، بخشش وی از آن او خواهد بود ، هم در زندگی و هم پس از مرگ .

اهورا مزدای بزرگ بزرگترین خدایان . او داریوش را شاه آفرید . او به وی شاهی را ارزانی فرمود و به خواست اهورامزدا داریوش شاه شد . این کشور پارس که اهورامزدا بمن ارزانی فرمود زیباست و دارای اسبان خوب و مردان خوب است به خواست اهورامزدا داریوش شاه از هیچکس نمی ترسد . خدای بزرگ این کشور را از دشمن - خشکسالی و دروغ محفوظ فرماید .


Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
buy cheap cialis in uk buy name brand cialis on line trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info order a sample of cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 05 cialis for sale in europa tadalafil 20mg cialis authentique suisse
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:49 ب.ظ

Factor certainly applied!!
cialis pills price each cialis 5 mg funziona can i take cialis and ecstasy prices for cialis 50mg cialis 5mg cialis sale online ou acheter du cialis pas cher usa cialis online cialis patent expiration cialis kamagra levitra
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:21 ق.ظ

Valuable forum posts. Kudos.
female cialis no prescription cialis price in bangalore cialis tadalafil online only now cialis for sale in us cialis vs viagra buying cialis in colombia buy cialis uk no prescription fast cialis online preis cialis 20mg schweiz fast cialis online
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:20 ب.ظ

Incredible many of very good data.
non 5 mg cialis generici discount cialis cialis uk next day when can i take another cialis chinese cialis 50 mg calis the best site cialis tablets cialis 100 mg 30 tablet click here to buy cialis generic cialis 20mg tablets
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
only best offers 100mg cialis cilas acheter cialis meilleur pri estudios de cialis genricos generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg schweiz wow look it cialis mexico only now cialis for sale in us we like it cialis price cialis online deutschland
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Fine info. Regards!
tarif cialis france cialis kaufen cialis 05 cost of cialis per pill cialis australian price cialis tablets for sale cialis professional yohimbe warnings for cialis online prescriptions cialis cialis 200 dollar savings card
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Regards! Ample postings.

cialis 5mg prix cialis patent expiration 200 cialis coupon cialis manufacturer coupon cialis 5 mg schweiz buying brand cialis online precios cialis peru cialis 10 doctissimo cialis 30 day sample cialis efficacit
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:06 ب.ظ

Whoa loads of awesome data!
female cialis no prescription buy brand cialis cheap cialis daily new zealand tadalafil 20mg cialis et insomni generic cialis review uk generic cialis review uk does cialis cause gout cialis rezeptfrei wow look it cialis mexico
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:43 ب.ظ

You made your position extremely effectively!.
cialis generico en mexico what is cialis cialis australian price overnight cialis tadalafil fast cialis online prices for cialis 50mg effetti del cialis generic cialis 20mg tablets cialis patentablauf in deutschland online prescriptions cialis
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 02:57 ق.ظ

Superb info. Kudos.
cialis side effects generic cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis vs levitra how to buy cialis online usa no prescription cialis cheap cialis 20 mg effectiveness cialis sicuro in linea cialis 5mg prix cialis for sale
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:54 ق.ظ

You actually explained it well.
buy generic cialis buy brand cialis cheap non 5 mg cialis generici cialis australian price tadalafil 10 mg cialis prezzo di mercato cialis name brand cheap sialis cialis authentique suisse cialis 30 day sample
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:32 ب.ظ

Thank you. Valuable information!
cialis flussig cialis baratos compran uk cialis uk next day canadian discount cialis cialis generic tadalafil buy buy cheap cialis in uk cialis generico online low cost cialis 20mg generic cialis order a sample of cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Cheers. Fantastic information!
cialis online deutschland wow cialis 20 cialis 5mg cialis online holland cialis pills in singapore 40 mg cialis what if i take viagra vs cialis tadalafil generic cialis kaufen bankberweisung if a woman takes a mans cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:03 ب.ظ

With thanks. Wonderful stuff.
cialis prezzo al pubblico cialis tablets cialis online holland cialis manufacturer coupon cialis generico online chinese cialis 50 mg cialis generico usa cialis online cialis et insomni cialis tablets australia
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it.
click here take cialis click here take cialis cialis 5 mg effetti collateral 200 cialis coupon generic cialis levitra cialis 5 mg cialis for sale south africa cialis 20 mg cost can i take cialis and ecstasy precios cialis peru
buy levitra
جمعه 20 مهر 1397 12:14 ق.ظ

Regards! A lot of posts!

generic levitra buy 10 mg levitra levitra prices buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra vardenafil 20mg buy levitra online buy levitra 10mg buy levitra 10mg buy levitra 10mg
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:34 ب.ظ

You mentioned that superbly!
recommended site cialis kanada brand cialis nl click here take cialis cialis uk we use it cialis online store we like it safe cheap cialis warnings for cialis cialis venta a domicilio cialis prices cialis for sale in europa
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 08:44 ق.ظ

Helpful info. Thanks a lot!
where do you buy cialis we recommend cialis best buy cialis authentique suisse cialis usa cost cialis patentablauf in deutschland cialis herbs cialis for sale south africa usa cialis online cialis dose 30mg generic cialis review uk
buy cialis us pharmacy
شنبه 7 مهر 1397 09:09 ق.ظ

You have made your stand very well!.
cialis soft tabs for sale get cheap cialis comprar cialis 10 espa241a buying cialis overnight where to buy cialis in ontario cialis generisches kanada tadalafilo generic cialis tadalafil where do you buy cialis cialis farmacias guadalajara
canada online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 10:19 ب.ظ

You actually expressed this very well.
canada pharmacies canadian pharmacies online prescriptions order canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals reviews canadian online pharmacies legal trust pharmacy canadian canadian rx world pharmacy canadian drugs canadian online pharmacies rated canadian drugstore
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:18 ب.ظ

Really loads of wonderful material.
buying cialis overnight how to purchase cialis on line cialis in sconto cialis taglich achat cialis en suisse cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho cialis taglich cialis daily reviews cialis 5mg
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis authentique suisse overnight cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net ou trouver cialis sur le net we like it cialis soft gel how much does a cialis cost canada discount drugs cialis cialis cuantos mg hay no prescription cialis cheap cialis usa cost
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:09 ق.ظ

Many thanks! Numerous data!

brand cialis nl cialis et insomni cialis et insomni cialis 5mg billiger usa cialis online purchase once a day cialis cialis without a doctor's prescription cheap cialis cialis preise schweiz look here cialis order on line
online pharmacies canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:54 ق.ظ

Cheers. I appreciate it.
canada medication reputable canadian prescriptions online canadian online pharmacies legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies best canadian pharmacy trusted pharmacy canada scam northwest pharmacies online online canadian pharmacies top rated canadian pharmacies online
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:26 ق.ظ

Amazing write ups, Thank you.
cheap online pharmacy uk buy viagra online cheap uk sildenafil generic viagra buy online generic viagra buy online safest place to buy viagra online online buy viagra buy viagra uk next day delivery where can you buy viagra from where can i buy the cheapest viagra
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis for sale cialis canada on line low dose cialis blood pressure tadalafilo buy cialis cialis arginine interactio cialis dose 30mg buy name brand cialis on line cialis canada on line does cialis cause gout
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:50 ق.ظ

Cheers, Wonderful information!
cialis manufacturer coupon 5 mg cialis coupon printable cialis manufacturer coupon cialis professional from usa cialis 20 mg cut in half cialis dosage cialis 20 mg best price generic cialis at walmart tadalafil 20 mg generic cialis soft gels
online viagra pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:56 ق.ظ

You actually explained it wonderfully.
price of viagra tablets viagra pharmacy viagra cheap viagra order sildenafil online uk natural viagra order viagra online without prescription safely buy viagra online cheap generic sildenafil find viagra viagra buy online usa can i buy viagra online
http://babecolate.com/15-cialis-20-mg.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:42 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
order cialis from india prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis coupon printable cialis patentablauf in deutschland buy original cialis cialis 5 mg funziona cialis et insomni we like it cialis price achat cialis en europe cialis tablets for sale
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:53 ق.ظ

Superb info, With thanks.
price cialis per pill sublingual cialis online recommended site cialis kanada cialis uk warnings for cialis cialis pills boards enter site natural cialis cialis dosage recommendations venta de cialis canada cialis authentique suisse
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30