تبلیغات
تاریخ هنر ایران - فروهر
چهارشنبه 11 آذر 1388

فروهر

   نوشته شده توسط: م اکبری    

             فروهر


یكی ازسمبل‌های كیش زرتشت فروهراست، كه بگونه فشرده می‌ توان گفت فروهر روان آدمی است كه پیش از زاده شدن وجود داشته و پس از در گذشتن هم باز خواهد ماند و نباید جایگزین آفریدگارو یا اهورامزدا گردد.
گروهی از نویسندگان گویا نمی ‌خواستند بپذ یرند كه زرتشت بر خلاف بیشتر ادیان برای آفریدگار سیما و پیكری نیا ند یشید و درهیچ بخشی از گات‌ها از چهره اهورامزدا اسمی نبرده است.

گاتاها سرود چهارم (31) بند 8می ‌گوید:
ای مزدا هنگامی كه تو را با نیروی خرد و اندیشه ژرف جستجو كردم
و با دیده خرد به تو نگریستم دریافتم
كه تویی سرآغاز و سرانجام همه چیز،
تویی سرچشمه خرد و اندیشه
و تویی آفریننده راستی و پاكی و داور و دادگر همه كردار مردمان

گروهی از نویسندگان برای خرسندی و برآوردن آرزوی خود، به كیش زرتشت تهمت بت پرستی می‌ بندند و برای این كارازسنگ نبشته‌های یك پادشاه دوره ساسانی كه پیش از هزار سال پس از زرتشت زندگی می‌كرده شاهد می‌آورند. باید اینگونه نویسندگان ناآگاه را به نوشته هرودت تاریخ نویس یونانی كه در حدود پانسد سال پیش از میلاد می‌زیسته، رهنمون شد. هردوت در كتاب اول خود در بخش 131 می‌نویسد:

در ایران بت سازی و ساختن نیایشگاه و خانه خدا ناشایست بوده و كسانی كه این كار را می‌كردند از دید آن‌ها مردمی نادان به شمار می ‌آمدند. بنا به اندیشه من ایرانیان برخلاف یونانی‌ها به بت‌ها دلبستگی نداشتند.”

چون در پیكر فروهر دو نیروی “سپنتا مینو” كه نیروی نیكی و “انكره مینو” كه نیروی بدی است كنده كاری شده است گویا از آنها چنین برداشت كرده‌اند كه این اهورامزدا است كه با انكره مینو در جنگ می ‌باشد. روشن است كه چنین برداشت نادرست كه پایه فلسفه “زروان” می‌باشد هیچ وابستگی به فلسفه و اندیشه زرتشت ندارد و به آن آسیب می‌رساند. این همانند آن است كه ناآگاهان در نوشته‌های خود پورسینا (ابوعلی سینا) را یك دانشمند تازی میشناسانند، همان گونه كه بیشتر آن‌ها از كندن آبراهه سوئز (كانال سوئز) به فرمان داریوش بزرگ دم فرو بسته و نمی‌خواهند بپذ یرند كه اندیشه ایرانی در دانش و فلسفه از چنان توانمندی والایی برخوردار بوده است.

"داریوش شاه میگوید: من ایرانی هستم، از مملکت ایران سرزمین مصر را تصرف کردم.
من دستور دادم که این کانال را ، از رود نیل که در مصر جاری است به دریایی که به جهت ایران است حفر کنند.
همانگونه که دستور دادم این کانال حفر شد که تا کشتیها مابین ایران و مصر در حرکت باشند."

شرح سیمای فروهر

چون غیر از كنده‌كاری سیمای فروهر كه در سنگ‌نبشه‌های ایران باستان مانند تخت جمشید وجود دارد نوشته‌ای در این مورد در دسترس نداریم، از این رو بناچار برای باز نمود پیكر فروهر باید از گفتار گذشتگان كه سینه به سینه به ما رسیده بازگویی كنیم.


1- سیمای فروهر كه همانند چهره آدمی است و نمود همبستگی با او را دارد.
2- دو بال در دو سوی فروهر كه دارای سه شه‌پر می‌باشد و نشانگر “اندیشه نیك، گفتار نیك و كردار نیك” است كه انگیزه پویایی و پرواز و پیشرفت است.
3- پائین تنه او كه دارای سه بخش می ‌باشد، نمودار“اندیشه وگفتار و كرداربد” استكه نابه‌هنجاری‌ها و زشتی‌ها از آن سرچشمه می‌گیرد و مایه سرنگونی آدمی می‌شود.
4- در دو سوی این پیكره دو چنبره دیده می‌شود كه دو نیروی “سپنتامینو” و “انكره مینو” را بازگو می‌كند كه نخستین به سوی چهره و دومی در پشت پیكره است و در اینجا باز هم اشاره به این می‌شود كه ما باید روی به نیكی آورده و به بدی پشت كنیم.
5- در میان تنه و یا دورن فروهر یك دایره وجود دارد كه نمایانگر بی‌آغازی و بی‌پایانی روان می ‌باشد.
6- یك دست فروهر به سوی بالاست كه نشانه كوشش برای رسیدن به والایی است.
7- و در دست دیگر او حلقه ‌ای استكه گروهی بر این باورند كه آن حلقه پیمان است و نمودار ارج فراوان پیمان و وفاداری به آن در این کیش است.

در آئین زرتشت، فروهر و یا روان انسان دارای دو نماد خوبی و بدی است و این امر به خوبی بن ‌مایه فلسفه زرتشت را نشان می‌دهد كه هر كس باید تلاش نماید تا نیروی سپنتامینوی خود را فر و شكوه بخشد و كارمایه “انكره مینوی” را به زیر پا بكشد و با این پیكار دو گونه ‌گان روان خود را فرهی داده تا راه را بر والایی و رستایی مینوی خود بگشاید و پیشرفت نماید و كامیاب شود.

گاتاها سرود سوم (30) بند 3
اینک، آن دو مینوی همزاد که در آغاز،
در اندیشه و انگار پد یدار شد ند،
یکی نیکی را مینماید وآن دیگری بدی را.
شخص خرد مند از ایند و نیکی را برمیگزیند،
وشخص نادان بدی را.

از سویی دیگر چون دایره میان پیكره نشانه جاودانی بودن روان است می ‌توان اینگونه برداشت كرد كه هر اندازه كه آدمیان برای والایی فروهر خود بكوشند پس از درگذشت از این جهان روان آن‌ها از پایگاه بالاتری برای رسایی‌های خود، دوره نوینی را آغاز خواهد كرد.
بر همین انگیزه است كه ایرانیان باستان پس از درگذشت نزدیكان خویش گریستن و زاری و اندوه را نكوهیده و ناشایست می ‌دانستند. زیرا زمانی كه ما بپذیریم كه فروهر و یا روان دلبندان ما با گذشتن از این جهان دوره‌ای از رسایی خود را پشت سر می ‌گذارند و از پایگاه بالاتر و نوی، راه رستایی خود را می ‌پیمایند باید خرسند و شاد بود نه اندوهگین و گریان، هر چند كه نبود آنانها، مایه تلخكامی و ناگوارایی برای بازماندگان باشد. بدین ترتیب، در فلسفه زرتشت هر كسی بر پایه سرشت فروهر خود پاسخگوی رفتار خویش است.
بر نهاد چنین اندیشه نیرومند و والایی بود كه هیچگاه كوروش بزرگ و یا بیشتر پادشاهان باستانی ایران به گواه تاریخ نه تنها كیش زرتشت را به زور به مردم ندادند و ستمی بر آنان روا نداشتند بلكه باورهای د یگران را هم آزاد گذاشتند و به اندیشه و كیش و آئین آنها ارج نهادند.

گاتاها سرود چهارم (31) بند 11
ای خداوند خرد،
هنگامیکه در آغاز برای ما جسم و جان و وجدان آفریدی
وبما همچنین نیروی اندیشیدن وتوان کارکرد ن وسخن گفتن بخشیدی،
تاهرکس بد لخواه خویش وبا کمال آزادی کیش خود را بر گریند.

همچنین به پیروی ازهمین باورآئین زرتشتی ونیز دستورهای مردمی این بزرگمرد خردمند جهان استكه فرمان نامه هوده‌های مردمی (حقوق بشر) كوروش بزرگ هنگام گشایش بابل می ‌گوید:

من به هیچ كس پروانه ندادم كه مردمان را آزار و به شهر ویرانی برساند. من فرمان دادم كه نباید هیچ خانه‌ای آسیب ببیند و نباید به دارایی كسی دستبردی زده شود و سرمایه‌ای به پروره برود و چاپیده شود. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خدایان خود آزاد باشند. فرمان دادم كه همه مردم در اندیشه، جا، دین و رفت و آمد آزادند. هیچ كس نباید كسی را بیازارد.”

شوربختانه پادشاهانی هم مانند خشایارشاه هخامناشی وانوشیروان ساسانی هم بوده اند که تحت تاثیر کرپانها (روحانی نمایان) مانند „کارتیر“ آزادی باورهای دینی دیگرانرا زیر پا نها دند

__________________

 


Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 04:17 ب.ظ
بدون شک معتقد هستم که شما گفتید. به نظر می رسد توجیه مورد علاقه خود را در اینترنت آسان ترین عامل برای برداشتن از.

من به شما می گویم، قطعا ناراحت می شود حتی وقتی که مردمی نگرانی هایی را که فقط درک نمی کنند، در نظر می گیرند.
شما موفق به گرفتن ناخن با بالاترین به عنوان منظم به عنوان تعریف شده است
همه چیز بدون هیچ عوارض جانبی، مردم می توانند یک
سیگنال. احتمالا دوباره به دست آوردن بیشتر خواهد بود
متشکرم
feet pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 02:02 ق.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she
wants to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
How much can you grow from stretching?
شنبه 11 شهریور 1396 07:32 ق.ظ
Howdy would you mind sharing which blog platform you're
working with? I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm
looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
Dolores
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:16 ب.ظ
Hi there! This article could not be written any better! Reading
through this post reminds me of my previous roommate!
He always kept talking about this. I'll send this article to him.
Fairly certain he's going to have a good read.
Thank you for sharing!
Jerilyn
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:02 ب.ظ
It is not my first time to pay a visit this website, i am browsing this site dailly and get good facts
from here every day.
std testing at home
جمعه 2 تیر 1396 07:27 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا
واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من
مؤمن متاسفانه فقط برای while. من هنوز
کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان در گم.
Frankie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:26 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe
guest authoring a blog article or vice-versa? My site discusses
a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Superb blog
by the way!
Manie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:41 ق.ظ
Hi there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg
it and personally recommend to my friends. I am
confident they'll be benefited from this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر